MAGDALENA PRZYBYLCZAK BIURO RACHUNKOWE

Już dziś pozwól nam zadbać o Twoje finanse.

Kontakt Anna Łęcka nr tel.: 501 427 712

Usługi księgowe Poznań Księgowość kadry płace Księgowość analiza finansowa Przekształcenia spółek

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

usługi kadrowo-płacowe

Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest zależny od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie, dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, jak również na podstawie umów cywilno-prawnych, wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Oferujemy:

  • prowadzenie akt osobowych i innych dokumentów dotyczących spraw pracowniczych (umowy, urlopy, absencje, badania lekarskie itp.),
  • obsługę osobową na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie list płac,
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniem z ZUS i Urzędem Skarbowym,
  • sporządzanie deklaracji PFRON i ZUS,
  • naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych i wiele innych!

USŁUGI

KONTAKT

ul. Ustrońska 8/2, 61-435 Poznań
tel.: +48 501 42 77 12
email: biurolecka@wp.pl