MAGDALENA PRZYBYLCZAK BIURO RACHUNKOWE

Już dziś pozwól nam zadbać o Twoje finanse.

Kontakt Anna Łęcka nr tel.: 501 427 712

Usługi księgowe Poznań Księgowość kadry płace Księgowość analiza finansowa Przekształcenia spółek

USŁUGI DODATKOWE

 • pomoc w rejestracji przedsiębiorstw,
 • doradztwo w zakresie prowadzania działalności gospodarczej,
 • gorąca linia - porady telefoniczne w pilnych sprawach,
 • regulowanie zobowiązań poprzez system bankowości elektronicznej Klienta,
 • wspomaganie windykacji należności (wysyłanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych),
 • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych, leasingowych itp.,
 • pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich, doradztwo w zakresie realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej i ich rozliczanie
 • sporządzanie dokumentów organizacyjnych, regulaminów i instrukcji wewnętrznych (zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów, zasad kontroli wewnętrznej itp.),
 • doradztwo i pomoc w przekształcaniu przedsiębiorstw - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • obsługa w języku angielskim i niemieckim,
 • odbiór dokumentów od Klienta,
 • inne, zgodne z umową.

USŁUGI

KONTAKT

ul. Ustrońska 8/2, 61-435 Poznań
tel.: +48 501 42 77 12
email: biurolecka@wp.pl