MAGDALENA PRZYBYLCZAK BIURO RACHUNKOWE

Już dziś pozwól nam zadbać o Twoje finanse.

Kontakt Anna Łęcka nr tel.: 501 427 712

Usługi księgowe Poznań Księgowość kadry płace Księgowość analiza finansowa Przekształcenia spółek

ANALIZA FINANSOWA

analizy finansowe

Celem biura rachunkowego jest dostarczenie klientom aktualnych, kompletnych informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa tak, aby ułatwić podejmowanie decyzji biznesowych oraz umożliwić elastyczne dostosowanie się do zmian w środowisku gospodarczym. Oferujemy:

  • comiesięczne raporty o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, zawierające wynik finansowy, kwoty zobowiązań budżetowych oraz stan należności i zobowiązań,
  • raporty zgodne z indywidualnymi wymaganiami Klienta, z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych i specyfiki przedsiębiorstwa,
  • analizy finansowe, interpretacje najważniejszych wskaźników,
  • sprawozdania do centrali przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym - zgodnie z wytycznymi grupy kapitałowej,
  • budżetowanie i raportowanie realizacji / odchyleń od budżetu,
  • informacje o zmianach w przepisach podatkowych - dotyczących działalności przedsiębiorstwa.
  • usługi audytu wewnętrznego, analizy procesów i wydajności w firmie, wprowadzanie procedur kontrolnych,
  • procedury zapobiegające „praniu brudnych pieniędzy“, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom.

USŁUGI

KONTAKT

ul. Ustrońska 8/2, 61-435 Poznań
tel.: +48 501 42 77 12
email: biurolecka@wp.pl